BOEDELBEPLANNING

Boedelbeplanning is die reëling, bestuur, beveiliging en rangskikking van ‘n persoon se boedelbates op so ‘n wyse dat hy vir homself, Sy gesin en ander begunstigdes, gedurende sy leeftyd, en vir sy gesin en ander begunstigdes, Na sy dood, die optimum en voortgesette benutting daarvan verseker.

TESTAMENT

Jou testament is die laaste dokument wat jy kan nalaat wat jou wense uitdruk aangaande wat met jou bates moet gebeur na jou dood.  Dit is baie belangrik dat jy ‘n testament het, maar meer belangrik dat die testament voldoen aan die vereistes vir ‘n testament om geldig te wees.

BOEDELBEPLANNING

Boedelbeplanning is die reëling, bestuur, beveiliging en rangskikking van ‘n persoon se boedelbates op so ‘n wyse dat hy vir homself, Sy gesin en ander begunstigdes, gedurende sy leeftyd, en vir sy gesin en ander begunstigdes, Na sy dood, die optimum en voortgesette benutting daarvan verseker.

TESTAMENT

Jou testament is die laaste dokument wat jy kan nalaat wat jou wense uitdruk aangaande wat met jou bates moet gebeur na jou dood.  Dit is baie belangrik dat jy ‘n testament het, maar meer belangrik dat die testament voldoen aan die vereistes vir ‘n testament om geldig te wees.